Monthly Archive: Mart, 2016

Dielektrik Sabiti

Dielektrik sabiti, çözücü polaritesini yaklaşık olarak veren bir niceliktir. Dielektrik sabiti, çözücünün zıt yükleri birbirinden ayırma yeteneğinin bir ölçüsüdür. Yüksek ε, yüksek polarlık demektir. Bazı maddelerin dielektrik sabitleri: Kaynak: http://www.chem.ucla.edu/~harding/IGOC/D/dielectric_constant.html Reklamlar

Fraction V

Protein tayinlerinde standart olarak kullanılan “bovine serum albumin”in “takma adı” Fraction V’mış.

Spektrofotoneeeeyy???

Spektrofotometre efendim. Spektrofotometre, bir ölçüm cihazıdır. Çalışma prensibi çok basit bir mantığa dayanıyor: “Lambert-Beer Yasası“. Tabii böyle diyince basit gözükmedi, o halde basitleştirelim!

Onun İlk Yazısııydıı!

Merve’ydi o, minik küçük elleri, tatlı yuvarlak gözleri, her mevsim değişen saç rengiyle; meraklı bir biyokimya öğrencisi!